சுகந்தி நாடார், AA,BA,BL,MS

Suganthi Nadar, AA,BA,BL,MS

பாடத்திட்ட வடிவமைப்பாளர்
Instructional Designer & Developer
இணைய தள வடிவமைப்பாளர்்
Web designer
அயலக தமிழாசிரியை
Certified Diaspora Tamil Teacher
ஓவியர்
Artist
வழக்கறிஞர்
Attorney

logo suganthi1068@gmail.com
10 Maybelle court
Mechanicsburg
PA 17050
Ph:717 728 3999
Ph:717 802 5881
Resumelinkedin facebook

கோப்புகளின் மாதிரிக் கண்ணோட்டம் - Portfolio at a glance

 • Pillayaar
 • Lotus
 • Collage
 • Scrath art
 • self
 • Epub
 • svg
 • ScratchBoard
 • Scartch art

வணக்கம் இந்த இணையத் தளத்திற்குச் சுகந்தி நாடார் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறார். இணையத் தளத்தின் தொடக்கப் பக்கத்தில் அவருடைய கடந்த ஐந்து ஆண்டு வேலைகளின் மாதிரிகள் ஒரு கண்ணோட்டமாகக் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. இவற்றின் விரிவுகளை அடுத்து வரும் இணையப் பக்கங்களில் பார்க்கலாம். சுகந்தி நாடாரின் தொடர்பு விளக்கங்கள் இணையப் பக்கத்தின் இடக்கைப் பக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளன.

Suganthi Nadar has managed and co-developed the Tamilunltd, an e-learning website. Currently she has finished the second phase of the website with interactive grammar lessons. This is site will soon have attactive picture books in Tamil for children.

வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்க்கு
உள்ளத் தனைய துயர்வு.

திருவள்ளூவர்(595)

The lotus rises with the water and a man
as high as his will

Thiruvalluvar(595)