சுகந்தி நாடார், AA,BA,BL,MS

பாடத்திட்ட வடிவமைப்பாளர்
இணைய தள வடிவமைப்பாளர்்
அயலக தமிழாசிரியை
ஓவியர்
வழக்கறிஞர்

Suganthi Nadar, AA,BA,BL,MS

Instructional Designer & Developer
Web designer
Certified Diaspora Tamil Teacher
Artist
Attorney
10 Maybelle court,
Mechanicsburg,
PA 17050, USA.
171 772 83999,
717 802 5881.
suganthi1068@gmail.com

சுயவிவரம், Biography

self

சுகந்தி நாடர் கடந்த இருபது வருடங்களாக அமெரிக்காவில் தன் குடும்பத்துடன் வாழ்ந்து வருகிறார். அவர் தன் தாய் மொழிப் பற்றின் காரணமாக தமிழ் அநிதம் என்னும் இணைய தளத்தைத் தொடங்கி ஆங்கிலம் வழியாகத் தமிழ் கற்று பட்டயம் பெற வழி செய்துள்ளார். இதுவே இன்றைய நிலையில் முழுக்க முழுக்க இணையதளம் வழி தமிழ் மாணவர்கல் பாடங்கள்படித்து தேர்வு எழுதி பட்டம் படிக்கும் வசதியை செய்து உள்ளார் இந்த முயற்சியில் அவருடைய பெண் குழந்தைகள் இருவரும் உறுதுணையாகவும்,பக்க பலமாகவும் இருக்கின்றனர். தமிழ் இணைய தளத்தை நல்ல முறையில் நடத்திச் செல்லும் பொருட்டு சுகந்தி தற்போது பாடத்திட்டங்களை வடிவமைத்து அவற்றை செயல்படுத்தும் பணியைச் செய்து வருகிறார் கணினித் துறையில் கற்பனையை வெளிப்படுத்தும் பல்வேறு ஊடகங்களில் தனது திறமையை வளர்த்துக் கொண்டு இருக்கிறார்.

குழந்தைகளுக்காக சிறுகதைகளையும் பாடல்களையும் தமிழில் எழுதி வரும் சுகந்தி நாடார் அதற்கான படங்களை வரையும் முறையையும் கற்று வருகிறார்.விரைவில் அவரது புத்தகங்களை மின் இதழ்களாக மாற்றும் முயற்சியிலும் அவர் இறங்கி இருக்கிறார். தமிழ் கணினியில் உத்தமம் கணினி குழு வழியாக கணினிக் கட்டுரைகளை சமர்பித்த பேராளர் இவர். திருமணமாகி அமெரிக்கா வரும் முன் சுகந்தி தொழிலாளர்கள் நல வழக்கறிஞராக மதுரையில் சில காலம் பணியாற்றினார்,

Suganthi Nadar; wife, mother, homemaker, is the president and CEO of Tamilunlimited; an e-learning company, that teaches the ancient language Tamil online. She also writes and illustrates children’s books. She has over three years of experience in design and development of print and web materials. She is an author of five Tamil novels and has also written two novels in English. All her stories are in the process of becoming self pub- lished e-books, ready for sale through Google books. She has written numerous short stories for children as well as stories for adults in Tamil.self

Apart from being a writer and an illustrator, Mrs. Nadar has managed and co-developed the Tamilunltd, an e-learning website. Currently she has finished the second phase of the website with interactive grammar lessons. She also created HTML Rebus Stories to make the content fun for young readers. It includes creating a graphic identity for her website.

To market her e-learning site, Suganthi is developing another website for women called anitham.com. She will sell her e-books and t-shirt designs through her site. Apart from working on her own projects, Mrs. Nadar has helped create content for two other Tamil websites, namely Nilacharal and Mazhalaigal. Suganthi has also developed a website for an artist who lives in the rural village of Krishnagiri, Tamil Nadu, India. This site is called Anbu Arts Academy. This site has helped the artist market himself well beyond his geographical area and made his business more profitable.

Her deep rooted affection for her language and culture has been the driving force behind Suganthi’s accomplishments. She believes in giving back to the community.

Reading, writing, photography and walking gives Suganthi her positive energy to stay focused and inspire others. Before reinventing herself in USA as a CEO, a developer, a designer, writer and as an artist Suganthi was an attorney practicing labour law and civil matters for women in India. She currently resides in Mechanicsburg, Pennsylvania, United States with her family.

உள்ள முடைமை யுடமை பொருளுடமை நில்லாது நீங்கி விடும்.

– திருவள்ளுவர்(592)

The real asset is a resolute mind- Riches and lands fleet

– Thiruvalluvar(592)